WAK 16: Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu

WAK 16: Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu

Rejestracja
Osoby niezrzeszone w SAK
Rejestracja zakończona 22.11.2018 00:00
300,00 PLN
zakończona

Profesjonaliści (członkowie SAK oraz SARP/SITO/OSTO/SPAK/FAP)
Rejestracja zakończona 22.11.2018 00:00
200,00 PLN
zakończona

Studenci (zrzeszeni w SAK)
Rejestracja zakończona 22.11.2018 00:00
150,00 PLN
zakończona

Opis wydarzenia
Zmieniający się klimat naszej planety to zjawisko już powszechne. Stale wzrastająca średnia temperatura powietrza oraz nowe rekordy temperatur maksymalnych są zwiastunem globalnego ocieplenia. Klimatolodzy i ekolodzy biją na alarm nie tyle z powodu samych zmian, co z powodu ich zawrotnego tempa - nigdy dotąd nienotowanego w dziejach Ziemi i dobitnie świadczącego o antropogenicznych przyczynach tego zjawiska.
Przeobrażenia klimatu to nie tylko ekstremalne zjawiska pogodowe, lecz także problemy związane z ochroną przyrody, gospodarką, rolnictwem, ogrodnictwem, architekturą krajobrazu, wymuszające reorganizację zarządzania zasobami naturalnymi i procesami gospodarowania przestrzenią.
Wszystkie te problemy dotyczą także architektury krajobrazu, która powinna w nowoczesny i świadomy sposób próbować im sprostać. Niezależnie od nieśmiało podejmowanych prób zapobiegania tym zmianom, jesteśmy i będziemy coraz bardziej zmuszeni stosować wszelkie możliwe i dostępne adaptacje naszej gospodarki, w tym poprzez narzędzia architektury krajobrazu.
Podczas naszej konferencji chcemy poruszyć kluczowe zagadnienia dla przystosowania krajobrazu do zmian klimatu, takich jak: gospodarowanie wodami opadowymi, bioróżnorodność, projektowanie oparte na naturze, minimalizowanie uciążliwości wysokich temperatur - poprawa mikroklimatu. Prelegenci przedstawią na wybranych przykładach różne sposoby adaptacji przestrzeni do nowych warunków. Spróbujemy podczas dyskusji wspólnie zastanowić się nad kolejnymi możliwościami dostosowywania naszego otoczenia do zmian klimatu poprzez działania w zakresie architektury krajobrazu.
Adresatami konferencji są: architekci krajobrazu, architekci, urbaniści i planiści, firmy wykonawcze, ogrodnicy, przedstawiciele urzędów i samorządów, naukowcy i dydaktycy, studenci oraz wszyscy zainteresowani ww. tematyką.
Serdecznie zapraszamy.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
23.11.2018 10:00
Zakończenie:
23.11.2018 17:00

Q Hotel Plus Wrocław
ul. Zaolziańska 2, 53 - 334 Wrocław
mail: biuro@sak.org.pl
tel:+48 696 157 000

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
http://sak.org.pl/wak-16-architektura-krajobrazu-w-dobie-zmian-klimatu/

Udostępnij znajomym

Organizator

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Kowieńska 19
51-351 Wrocław

biuro@sak.org.pl

696157000

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl